Delimo znanje, kako odgovorno ravnati s tehnologijo.

Ozaveščamo o pomembnosti digitalne pismenosti.

Zavoda Rhea, tehnologija za kakovost življenja Novo mesto,
želi ljudem olajšati dostop do storitev s spodbujanjem digitalne pismenosti in deliti znanje, kako odgovorno ravnati s tehnologijo. S prenosom znanja in digitalnimi pripomočki izboljšujemo kakovost življenja.

Technology handshake
Obiščite nas na spletnih omrežjih
Link Facebook
Link GIT
Link Web

O zavodu

Namen zavoda Rhea je ozaveščanje o digitalni pismenosti, lajšanje dostopa ljudi do storitev s pomočjo spodbujanja digitalne pismenosti, zlasti ranljivih skupin, saj z opolnomočenjem za uporabo digitalnih pripomočkov izboljšujemo kakovost njihovega življenja. Med drugimi cilji je tudi približevanje odprtokodne in transparentne programske opreme obstoječim in novim uporabnikom.

Cilji in vizija

Uporabnike spodbujamo, da skrbijo za svojo digitalno higieno. Ljudje namreč z ravnodušnim odnosom do svoje zasebnosti omogočamo monopol digitalnih gigantov. Alternative obstajajo – na trgu so na voljo cenovno ugodnejši in bolj transparentni sistemi in aplikacije, ki upoštevajo našo zasebnost, vendar z giganti težko tekmujejo za našo pozornost. Potrebnega je zgolj nekaj ozaveščanja ljudi, ki lahko že s tremi evri na leto spremenijo digitalni svet.

Delavnice

Pripravljamo tečaje in delavnice na temo GNU/Linux in FreeBSD. Trenutno smo v fazi iskanja prostorov in zbiranja finančnih sredstev za podporo delavnic. S filozofijo pretoka idej verjamemo, da uporabniki za uporabnike in programerji za programerje lahko naredimo lepši in varnejši digitalni svet.

Sodelujemo z

Skip to content