Delimo znanje, kako odgovorno ravnati s tehnologijo.

Ozaveščamo o pomembnosti digitalne pismenosti.

Zavoda Rhea, tehnologija za kakovost življenja Novo mesto,
želi ljudem olajšati dostop do storitev s spodbujanjem digitalne pismenosti in deliti znanje, kako odgovorno ravnati s tehnologijo. S prenosom znanja in digitalnimi pripomočki izboljšujemo kakovost življenja.

Technology handshake

Obiščite nas na družbenih omrežjih

logo
logo
logo

O zavodu

Namen zavoda Rhea je ozaveščanje o digitalni pismenosti, lajšanje dostopa ljudi do storitev s pomočjo spodbujanja digitalne pismenosti, zlasti ranljivih skupin, saj z opolnomočenjem za uporabo digitalnih pripomočkov izboljšujemo kakovost njihovega življenja. Med drugimi cilji je tudi približevanje odprtokodne in transparentne programske opreme obstoječim in novim uporabnikom.

Cilji in vizija

Uporabnike spodbujamo, da skrbijo za svojo digitalno higieno. Ljudje namreč z ravnodušnim odnosom do svoje zasebnosti omogočamo monopol digitalnih gigantov. Alternative obstajajo – na trgu so na voljo cenovno ugodnejši in bolj transparentni sistemi in aplikacije, ki upoštevajo našo zasebnost, vendar z giganti težko tekmujejo za našo pozornost. Potrebnega je zgolj nekaj ozaveščanja ljudi, ki lahko že s tremi evri na leto spremenijo digitalni svet.

Delavnice

Pripravljamo tečaje in delavnice na temo GNU/Linux in FreeBSD. Trenutno smo v fazi iskanja prostorov in zbiranja finančnih sredstev za podporo delavnic. S filozofijo pretoka idej verjamemo, da uporabniki za uporabnike in programerji za programerje lahko naredimo lepši in varnejši digitalni svet.

smo posredovali in priskrbeli računalnike tistim, ki jih res potrebujejo in jih opolnomočili za delo.

Vključeni smo v projekte

Kmalu po začetku delovanja zavoda smo se vključili v projekt Na-prostem. Cilj projekta je nižanje stroškov nevladnih organizacij (NVO) z uporabo prosto dostopnih orodj in promoviranje odprtokodne skupnosti. Vsebina projekta je zanimiva tudi za podjetja, skupine in posameznike.

V začetku leta 2023 smo začeli sodelovati z Računalniškim muzejem in soustvarjamo delavnice za vse generacije.

Kot aktivni člani mreže NVO-VID od spomladi leta 2022 soustvarjamo vsebino in sodelujemo v večih delovnih skupinah, zlasti v skupini DS za prosto dostopno programje in storitve.

Nudimo vam

Delavnice

Nudimo vam delavnice, podprte s teorijo in prakso, na temo odprtokodnih ter prostodostopnih računalniških sistemov in aplikacij.
Delavnice so namenjene tako mlajši, kot starejši populaciji. Predhodno računalniško znanje ni pogoj za udeležbo. Če nimate računalnika, vam ga lahko brezplačno priskrbimo, za vašo trajno uporabo.

Prostodostopne aplikacije

Na vašo željo in glede na vaše potrebe, vam sprogramiramo računalniško aplikacijo, ki bo temeljila na prostodostopnih smernicah. Lahko pa vam pomagamo poiskati obstoječe prostodostopne rešitve in vam jih prilagodimo za vas.

Digitalne rešitve

Uredimo vam elektronsko osebno vizitko, vaš E-mail podpis. Pomagamo uresničiti vaše druge želje ter potrebe v digitalnem svetu, bodisi da gre za spletni kviz, stran ali vprašalnik.

Skip to content